RAPOR DÜZENLEMEDE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURUL VE DAİRELERİNİN İSTEDİĞİ
BELGE VE MATERYALLER

 

1. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU TARAFINDAN İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER

Ateşli silahlarla ölümlerde 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı, olayla ilgili silah ve
giysilerin inceleme raporları

 

Diğer aletlerle travmatik ölümlerde 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı olayda kullanılan
aletle ilgili inceleme raporları
Trafik kazaları
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı, kişinin kazadan
sonra ölünceye kadarki sağlık durumu bilgileri

 

Anoksik Ölümlerde 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİBELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı olayda kullanılan
materyalin inceleme raporları

 

İşkencede 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Sanıkların ifadeleri

 

Hastalığa bağlı doğal ölümlerde 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Ölmeden önceki sağlık durumu ile ilgili belgeler.
Ortak nedenli (travmatik)
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Ölmeden önceki sağlık durumu ile ilgili belgeler

 

Ölüm nedeni bilinmeyenlerde 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler 
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Ölmeden önceki sağlık durumu ile ilgili belgeler

 

Zehirlenmelerde 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Zehirlenmeye yol açan maddenin kimyasal analiz raporları

 

Hekim hatalarında 1. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Ölü muayene ve otopsi raporu, mernis ölüm tutanağı, olay yeri
inceleme tutanağı, otopsi ile olay yeri film ve fotoları
 Kişinin tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarında düzenlenmiş tüm belgeler
ile grafiler
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
 Suçlanan sağlık personelinin ifadeleri

 

 

2. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU TARAFINDAN İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER

İş Kazalarında 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Tıbbi belge ve grafilerin, grafı raporlarıyla birlikte kişinin kendisinden
de sorularak teminen gönderilmesi (Grafîlerde çeken hastanenin adı,
tarihi, sıra numarası, hastanın adı ve soyadının ışıklı ya da silinmeyen
bir mürekkeple yazılı olmalıdır)
 Adli tahkikat dosyası
 Adli raporlar
 Tutanaklar
 Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının
savcılıkça mühürlenip gönderilmesi
 Yüzde sabit iz tespiti isteniyorsa olay tarihinden en az 6 ay sonra
kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi


Kötü Muamelede 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 İlk gözaltı muayene raporu dahil tıbbi belge ve grafilerin asıllarının
gönderilmesi (Grafîlerde çeken hastanenin adı, tarihi, sıra numarası,
hastanın adı ve soyadının ışıklı ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı
olmalıdır)
 Adli tahkikat dosyası
 Gözaltına alındıktan çıkana kadar düzenlenen adli raporların tamamı
 Tutanaklar
 Kişinin kendisi
 Resimler
 Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının
savcılıkça mühürlenip gönderilmesi
 Yüzde sabit iz tespiti isteniyorsa olay tarihinden en az 6 ay sonra
kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi


Yaş Tayininde 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 İlkokul kayıtları
 Kişinin varsa mevcut grafılerinin yoksa dirsek lateral, el bileğini de
içine alacak şekilde el grafısi, ön-arka omuz, ve ön-arka pelvis
grafılerinin grafı raporlarıyla birlikte gönderilmesi (Grafilerde çeken
hastanenin adı, tarihi, sıra numarası, hastanın adı ve soyadının ışıklı
ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı olmalıdır)
 Yeni tarihli panoramik diş grafısi (ortopantomograf) (Grafilerde çeken
hastanenin adı, tarihi, sıra numarası, hastanın adı ve soyadının ışıklı
ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı olmalıdır)
 Mernis Doğum Tutanağı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa hastane
doğum kayıtları, hastane arşivinden herhangi bir bilgi temin edilemiyor
ise Mernis doğum tutanağının hangi kriterlere göre (beyan, hastane,
doğum belgesi vb.) düzenlendiğinin ilgili Nüfus idaresinden sorularak
düzenlenecek belge
 Kişinin kendisi
 Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının
savcılıkça mühürlenip gönderilmesi


Elektrik Yaralanmalarında 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Tıbbi belge ve grafilerin kişinin kendisinden de sorularak teminen
gönderilmesi (grafilerde çeken hastanenin adı, tarihi, sıra numarası,
hastanın adı ve soyadının ışıklı ya da silinmeyen bir mürekkeple yazılı
olmalıdır) 

 Adli tahkikat dosyası
 Adli raporlar
 Elektrik bilirkişi raporu
 Kişiye ait en son çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafının arkasının
savcılıkça mühürlenip gönderilmesi
 Yüzde sabit iz tespiti isteniyorsa olay tarihinden en az 6 ay sonra
kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi

Gebelikte meydana gelen yaralanmalarda istenecek ek belgeler

2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Tüm gebelik takiplerine ait tıbbi kayıtlar Koku alma sorunu iddiası olan
vakalarda ek incelemeler


Koku alma sorunu iddiası olan vakalarda 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER

 Kişinin bir üniversite hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'na
şevkinin sağlanarak, sübjektif de olsa koku testlerinin yaptırılarak, kahve, tarçın, nane, kekik... vb kokuları alıp almadığı, amonyak
koklatıldığında herhangi bir koku alamasa bile nazal mukozada irritasyon hissedip hissetmediğini belirtir rapor.

İşitmede azalma yakınması olan hastalarda 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Kişinin Kulak Burun Boğaz Poliklinik sevkinin sağlanarak yeni
yaptırılacak Kulak Burun Boğaz muayenesi ile birlikte bilateral
odiometri ve BERA testlerinin yaptırılması, işitme kaybı varsa tipinin ve
işitme kaybının travmatik olup olmadığının belirtir raporun teminen
gönderilmesi.

Çevresel Gürültünün İnsan Sağlığına Etkisi 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Şikayet konusu gürültü kaynağının faaliyette ve faaliyette değilken
yapılan ölçüm değerlerini gösterir çevre denetim raporları
 Gürültü kaynağından etkilendiğini iddia eden kişilerin tüm sağlık
belgeleri ile muayeneye gönderilmesi

Beden ve Ruh Sağlığı Bakımından Kendini Savunup Savunamayacağı sorulan vakalarda 2. ADLİ TIP KURUMUN İSTEDİĞİ BELGE VE MATERYALLER
 Tüm tıbbi belgeler
 Adli tahkikat dosyasının tamamı
 Kişinin muayene edilmek üzere gönderilmesi

 

3. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU
1- CUMHURBAŞKANLIĞI AFFI VE İNFAZ TEHİRİ VAKALARINDA RUTİN OLARAK İLGİLİ
SAVCILIK&MAHKEME TARAFINDAN YAPTIRILMASI VE DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMASI
GEREKEN TETKİKLER (TIBBİ BELGE VE MATERYALLER)


GENEL OLARAK İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
 Kişinin nüfus bilgileri
 Çekilen tüm grafilerin asılları,
 Kişinin Kurulumuza muayene edilmek üzere gönderilmesi


DÂHİLİ HASTALIKLARDA (TÜM VAKALARDA) İSTENEN LABORATUVAR VE RADYOLOJİK TETKİKLER
1) Tam kan sayımı
2) Tam idrar tetkiki
3) Rutin biyokimya (Na, K, Ca, Cl, Üre, Kreatinin, BUN, Albumin, Total Protein, Total
Bilirubin, Direkt Bilirubin, Amilaz, AST, ALT, Total Kolesterol, Trigliserit, VLDL,
HDL, LDL, Lipaz, GGT, LDH)
4) Elektrokardiyografi (EKG)
5) Telegrafi
6) Kişinin hastane yatışı mevcut ise: Müşahede evrakı Epikriz raporu
7) Son durum muayene bulgularını da içerir düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu
AYRICA AŞAĞIDAKİ TEŞHİSİ KONULAN HASTALIKLARDA BU TETKİKLERE EK OLARAK
İSTENİLEN TETKİKLER
A-KANSER VAKALARINDA:
1) Teşhisi,
2) Teşhisin ne zaman konulduğu,
3) Patoloji raporu,
4) Evrelendirmesi (metastaz olup olmadığı),
5) Metastazı gösterir filmleri (direkt grafi, BT, MR, Pet BT),
6) Uygulanan tedavi yöntemi,
7) Kişinin tedaviye cevabı,
8) Tüm vücut kemik sintigrafisi (Kemik metastazı mevcut ise),
9) Yeni çekilecek pet BT incelemesi (filmleri, raporu ile birlikte),
B-SOLUNUM SİSTEMİ (AKCİĞER) HASTALIKLARDA:
a) Akciğer Dokusunu (Parankimini) İlgilendiren Hastalıklar (Obstruktif veya restriktif):
1) Pa akciğer grafisi,
2) Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT),
3) Solunum Fonksiyon Testi (SFT),
4) Arter kan gazı,
b) Akciğer Tüberkülozu (tbc):
1) Pa akciğer grafisi,
2) Bilgisayarlı Akciğer Tomografisi (Toraks BT)
3) Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
4) Arter kan gazı,
5) Balgam kültürü ve balgamda 3 kez A.R.B. (aside dirençli bakteri) incelemesi,
6) Uygulanan tedavi yöntemi,
7) Kişinin tedaviye cevabı,
8) Aktif lezyon olup olmadığı

c) Uyku Apne Sendromu:
1) Arter kan gazı
2) Solunum fonksiyon testi
3) PA akciğer grafisi
4) Polisonnografi
C-ENDOKRİNOLOJİK (HORMON) HASTALIKLARDA:
a) Diabetes Mellitus (Şeker) Hastalıklarda:
1) Açlık kan şekeri
2) Tokluk kan şekeri
3) HbA1C
b) Diğer Endokrinolojik Hastalıklarda
1) İlgili bölgeye ait hormon tetkik sonuçları,
2) Ultrason (USG) incelemesi,
D-NEFROLOJİK(BÖBREK) HASTALIKLARDA:
1) Glomeruler Filtrasyon Hızı (GFR),
2) Kreatinin Klirensi,
3) 24 Saatlik İdrarda Protein,
4) Üriner Sistem Ultrasonu (USG),
5) Hasta Diyalize Giriyor İse:
a) Hemodiyaliz öncesi: Na, K, Üre, Kreatinin değerleri
b) Hemodiyaliz sonrası: Na, K, Üre, Kreatinin değerleri
E-KARDİYOLOJİK (KALP) HASTALIKLARDA:
1) Ekokardiyografi,
2) Kalp ritm bozukluğu mevcut ise: Holter tetkiki ve raporu,
3) İskemik kalp hastalıklarında: Efor testi ve raporu,
4) Kişiye ait yapılmış kalp anjiyografisi yapılmış ise: Anjiyografi raporu ve CD’si,
5) By-pass ameliyatı mevcut ise: Ameliyat notu ve Epikriz raporu,
6) N.Y.H.A. sınıflandırmasına göre düzenlenecek sağlık kurulu raporu,
F-HEMATOLOJİK (KAN) HASTALIKLARDA:
a) Anemi (Kansızlık) :
1) Kanda demir (Fe) düzeyi
2) Ferritin
3) Hemosiderin
4) Total demir bağlama kapasitesi
5) Vitamin B12
b) Multipl Myelom;
1) Direkt kafa grafisi,
2) Kranial MR (filmleri veya CD’si ile birlikte MR raporu ) incelemesi,
3) Protein elektroforezi,
4) Kantitatif IG (Immunoglobulin) incelemeleri,
5) Glomeruler Filtrasyon Hızı (GFR),
6) Bence jones protein
c) Lösemi ve Lenfoma Hastalıklarında:
1) PT, APTT, INR ve Kan faktör seviyeleri (Faktör VIII, IX)
2) Kanda Periferik yayma incelemesi,
3) Kişiye uygulanan tedavi yöntemi,
4) Kişinin kemoterapi ve radyoterapi tedavisine cevabını içerir raporu,
5) Sitogenetik inceleme raporu

G-SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA:
a) Sindirim Sistemi Hastalıklarında:
1) Hastalığın Teşhisi,
2) Kişiye daha önce çekilmiş endoskopi veya kolonoskopi ile patoloji raporu,
b) Hepatobiliyer Sistem (Karaciğer, Safra kesesi) Hastalıklarında:
1) PT, APTT, INR
2) Abdomen BT (filmleri, raporu ile birlikte)
3) Batın Ultrasonu (USG)
H- ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA;
1) Mikrobiyolojik etkenine ait laboratuvar tetkik sonuçları,
I-PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA;
1) Hastalığın teşhisine yönelik psikiyatrik muayene bulguları,
2) Daha önceden hastane yatışları mevcut ise tıbbi evrakı (Epikriz),
3) Erkek hastalarda askerlik yapıp yapmadığına dair belge (askeri sağlık kurulu
raporu)
J-NÖROLOJİK HASTALIKLARDA;
1) Elektromiyografi (EMG) incelemesi,
2) İlgili nörolojik bölgeye (kranial, servikal, torakal, lomber vb.) ait MR incelemesi
(filmleri veya CD’si ile birlikte MR raporu)

2- MALULİYET DOSYALARINDA HASTALIKLARA GÖRE GENEL OLARAK İSTENİLEN
BELGELER
 Olay tarihli tıbbi belgeler,
 Daha sonra yapılan tedavilerle ilgili belgeler,
 Grafilerin asılları,
 Sosyal Güvenlik Kurumu raporları (iş kazalarında)
 Randevu günü bildiren müzekkerede istenilen ek tetkik varsa tamamlanması
 Tüm adli tahkikat dosyası
 Son durumunu gösterir grafiler, muayeneler ve diğer tetkikler
 Kişinin yaşı ve mesleği


A- ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARDA;
-Şahsın 2 yönlü kemik grafısi çektirerek bir Üniversite Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı'nda
kemiğin distal/proksimalindeki eklem hareket açıklıkları, psödoartroz, osteomyelit, kısalık yönünden
muayene edilerek rapor düzenlenmesi, illiyet kurulabilmesi için olay tarihli rapor, grafı, hasta
tabelası, ameliyat notları ve epikrizlerin Kurulumuza gönderilmesi,
-Ekstremite kısalıklarında ortoröntgenogram grafıleri çektirmesi,
-Kranyotomilerde ameliyat notu, kranyografı ve kronyum CT çektirmesi,
-Osteomyelit için kemik sintigrafısi, kemik grafısi çekilmesi,
B- NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLARDA;
Periferik Sinir yaralanmasında, şahsın etkilenen ekstremite EMG tetkiki yaptırarak, Üniversite
Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda muayene ettirilerek rapor düzenlenmesi,
Epileptik rahatsızlıklarda, Üniversite Hastanesi Nöroloji Anabil Dalı'nda en az 3 hafta süreyle
yatışının sağlanarak ilaç konsantrasyon düzeyi ölçümlerinin ve gerekli diğer tetkiklerinin
yaptırılması, etkin ilaç kan düzeyi altında epilepsi nöbeti geçirip geçirmediği,
Ataksi, kranyal MRG, Üniversite Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda rapor düzenlenmesi,
C- YANIK
Hastanın Üniversite Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalında geçirilmiş yanık bölgesinin yüzey
alan genişliği, vücut alanına göre yüzdesi, greft uygulanıp uygulanmadığı,
D- KALP YETERSİZLİĞİ
Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda ekokardiyografı, telegrafı, eforlu EKG, kan
elektrolitleri tetkiklerinin yaptırılarak NYHA evreleme sistemine göre raporlarının düzenlenmesi,
E- BÖBREK YETERSİZLİĞİ
Üniversite Hastanesi Dahiliye Nefroloji Bilim Dalı'nda açlık kan şekeri, üre, total protein, kreatinin,
albümin, kreatinin klirensi, tam idrar tehlili, 24 saatlik idrarda protein, böbrek USG, EKG,
ekokardiyografı, telegrafı tetkikleri yaptırılarak muayene edilmesi, raporunun düzenlenmesi,
F- TOTAL TİROİDEKTOMİ
Üniversite Hastanesi KBB Anabilim Dalı'nda Vokol kerd muayenesi, albümin, CaH, iyonize CaH,
T.protein, P.ALP, PTH, Na, K, AST, ALT, PA Akciğer Grafısi, tiroid sintigrafısi tetkikleri yaptırarak
raporunun düzenlenmesi,
G- KBB HASTALIKLARINDA
Septum deviasyonu, burun kırıklarında bir Üniversite KBB Anabil Dalı rinometrik tetkik,
H- İŞİTME AZLIĞI
KBB Anabilim Dalı'nda odyolojik tetkik, olay tarihli kranyografı ve kranium CT iste, işitme kaybının
olayla illiyet için KBB muayenesi,

 

3- TIBBİ MESLEK KUSURLARI RAPOR TÜRÜ İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER

Tıbbi Meslek Kusurları
 Randevu günü bildiren müzekkerede istenilen ek tetkik varsa
tamamlanması
 Şikayetçi ifadeleri,
 Olay tarihli tıbbi belgeler,
 Grafilerin asılları,
 Daha sonra yapılan tedavilerle ilgili belgeler,
 Davalı idarenin ya da sağlık personelinin açıklamaları,
 Plastik cerrahi dosyalarında: Olay öncesi ve olay sonrası fotoğraflar
 Kadın hastalıkları ve doğum dosyalarında: Yapılmışsa NST ve diğer
tetkikler
 Son durumunu gösterir bir üniversite hastanesinde düzenlenen ilgili
hekim raporları ve
 Son durumunu gösterir ilgili grafi ve tetkikler
 Daha önce verilmiş tüm adli raporlar

4. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU
RAPOR TÜRÜ İSTENİLEN BİLGİ, BELGE VE MATERYALLER


Cezai Sorumluluk
 Şahsın muayeneye gönderilmesi,*
 Soruşturma aşamasındaki adli dosyalarda suç tarihi suçun vasfını
belirtilen belgeler,
 Mahkeme tarafından iddianame oluşturulan dosyalarda iddianame,
 Sabıka kaydı,
 Sanık, müşteki, tanık ifadeleri,
 Sanığa ait tüm tıbbi belgeler, -Psikiyatrik tedavilerine ilişkin tüm tıbbi
kayıtlar, (Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki ve Devlet Hastanesi,
Özel Hekim muayeneleri vb.)
 Malulen emeklilik veya özürlülük durumu mevcut ise buna ilişkin sağlık
kurulu raporları
 Askerlik dönemindeki tıbbi kayıt ve raporlar
 Trafik kazası kafa travması, serebro vasküler hastalık (felç v.b.)
geçirilmesi durumunda bunlara ilişkin tetkik ve tedavi kayıtları
 Mahkemenin şahıs ile ilgili aldığı diğer bilirkişi raporları,
Hukuki Ehliyet
 Şahıs hayatta ise muayeneye gönderilmesi, *
 Ölmüş ise ölüm nedeni
 Davacı davalı dilekçeleri, tanık ifadeleri,
 Şahsa/murise ait tüm tıbbi belgeler, hastane yatışları, raporlar.
 Akit tarihinde alınan sağlık raporu,
 Sorulan akite ait belge,
Madde Kullanım ile ilgili Suçlar
 Şahsın muayeneye gönderilmesi, *
 Tüm tıbbi belgeleri varsa madde kullanımı ile ilgili yatış ve tedavi
kayıtları,
 Soruşturma aşamasındaki adli dosyalarda suç tarihi suçun vasfını,
belirtilen belgeler,
 Mahkeme tarafından iddianame, oluşturulan dosyalarda iddianame,
Aile Hukuku
 Şahsın muayeneye gönderilmesi, *
 Davacı davalı dilekçeleri, tanık ifadeleri,
 Boşanma ve evliliğin iptali davalarında evlilik tarihi,
 Evlilik tarihi öncesi ve sonrası tüm tıbbi belgeler (hastane yatışı,
raporlar,poliklinik muayeneleri vb.)
 Velayet davalarında sosyal inceleme raporu

5. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

Narkotik Toksikoloji
 Yurt içi uyuşturucu dosyalarında;
a- Analiz raporu ve ilgili tutanağı
b- Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı
 Yurtdışı uyuşturucu dosyalarında;
a- Kendi dilinde istinabe evrak
b- İstinabe evrakın onaylı tercümesi.
c- İlme ve fenne uygunluğu sorutuyorsa analiz için uygulanan yöntemler
d- Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı
 Kan veya idrarda uyutucu-uyuşturucu-uyarıcı dosyalarında;
a- Analiz raporu (Analiz yöntemim içerecek şekilde)
b- Tarama yöntemi ile yapılan analizlerde sonucun başka bir yöntemle
teyit edilip edilmediği, edilmişse buna ait analiz raporu,
 Yurt içi uyuşturucu (imalat ile ilgili dosyalarda)
a- Analiz raporu ve ilgili tutanağı
b- Alet ve edevatlarla ilgili bulaşıklık analiz raporu
c- Ele geçirilen alet ve edevatın tam listesi
d- Adli Dosya veya soruşturma evrakının tamamı.
Alkol
 Kaza tespit tutanağı ve olay yeri tespit tutanağı
 Alkolmetre cihazı ile yapılan ölçümlerde cihaz çıktısının aslı veya
okunur tasdikli fotokopisi
 Analiz kandan yapılmış ise alınış şekli, kan alma tarihi ve saati,
gönderilme şekli, kullanılan analiz yöntemi,
 Var ise bireyin alkol yönünden muayenesini içerir tıbbi belge,
 Dava dosyası veya soruşturma evrakının tamamı
Adli Genetik ,
Nesep Tayini
 Olay yeri inceleme tutanağı ile olay yerinde alınan materyallere ait kroki,
video CD leri, fotokopi
 Olay yerinden alınan materyaller ile, şahıslardan alman örneklere
yapılan DNA tipleme sonuçları
 Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı,
 Nesep davalarında anne -baba- çocuklara ait DNA tipleme sonuçları.
Gıda
 Numune alma tutanağı, numuneye ait raporlar,
 Zehirlenme olgularında şahısların hastane bulguları ile kayıtlan,
 Zehirlenme olayı ile ilgili numunelere yapılmış analiz sonuçlan
 Adli dosya veya soruşturma evrakı.
Îmmûnoloji (alerji)  Tüm tıbbi evrak,
 Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı.
Hayati tehlikeler
 Bireyin biyolojik örneklerinde zehirli madde açısından analiz raporu,
 Olay yerinde bulunan maddelerin analiz raporu (ilaç, içki, gıda vb.)
 Tüm tıbbi evrak
 Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı
İlaç-İlaç Kimyası  İlaç ele geçirmede ele geçirilen ilacın kutusu ile birlikte gönderilmesi
 İlacın analiz raporları
 Adli dosya veya soruşturma evrakının tamamı.
 Reçete ve sağlık karnesi, hastane protokol defteri sureti

 

 

Sigorta Hukuku Bedeni Zarar Tazminatı HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.