İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?
Ne kadar İhbar Tazminatı Alırım ?

İhbar Tazminatı hesaplaması Raporu, bilirkişiler ve avukatlar , Arabulucular , işçi, işveren ,ödeme yapmak isteyen özel yada tüzel kişiler , ilgili taraflar, ProHukuk.com da yer alan İhbar Tazminatı  aracı ile kolayca online İhbar Tazminatı hesaplaması yaparak hesaplayabilir, ihtimalleri varsayımsal olarak rahatça hesaplayabilir , Hesaplamaları İhbar Tazminatı hesaplama raporunu excel ,İhbar Tazminatı hesaplama raporunu XML,Tazminatı hesaplama raporunu Word formatında temin edebilir Tazminatı hesaplama raporunu Alacakları Tazminata ilişkin raporunuzu Word dosyası olarak indirebilir veya yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

 

İhbar Tazminatı Nedir ?
İhbar Tazmınatı Şartları Nelerdir ?

İhbar Tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır.

4857 Sayılı Kanun'da kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı için bir tavan belirtilmemiştir.

İhbar tazminatı hesaplamasında hizmet süreleri dikkate alınır.

  • Hizmet Süresi  6 (Altı) Aydan Az Sürmüş Çalışan İçin: 2 (İki) Hafta (14 gün) olarak hesaplanır.
  • Hizmet Süresi 6 (Altı) Aydan 1,5 Yıla Kadar Çalışan İşçi İçin: 4 (Dört) Hafta (28 gün) olarak hesaplanır.
  • Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Çalışan İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün) olarak hesaplanır.
  • Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Çalışan İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün) olarak hesaplanır.

Çalışanın kendi isteğiyle yada işveren tarafından işten çıkarılması sonucu iş sözleşmesinin belirli süreler ve şartlar altında sonlandırılması sürecidir. Tarafların iş sözleşmesini feshetme iradesini belli bir süre önce bildirmesi gerekmektedir. İşveren ihbar süresini beklemeden iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırırsa işveren işçiye yada işçi de işverene karşı ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa, işçide işverene tazminat ödemek durumundadır.

 

Genel Olarak İhbar Tazminatı İçin ;

* En fazla 8 (Sekiz) Haftalık ihbar tazminatı ödenmesi esastır.

* İhbar tazminatı hem işçi hem de işveren tarafından talep edilebilir.

* İşçi istifa eder yada geçerli bir fesih nedeni olmaksızın kendi isteğiyle işten ayrılırsa ihbar tazminatı hakkı olmaz.

* İşveren, işçiye ihbar süresi içinde ücret kesintisi yapmadan günde 2 saat iş arama izni vermek zorundadır.

** İşe iade davası sonunda işçinin işe başlatılmadığı tarihte iş sözleşmesi feshedilmiş sayıldığından izin ücreti hesabında işçinin işe başlatılmadığı tarihte alması gereken ücret dikkate alınmalıdır. İşe iade davası ile tespit edilen en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesinde sözü edilen özel faiz türü uygulanmalıdır. Ancak işe başlatmama tazminatı niteliği itibarıyla tazminat olduğundan uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır.

** İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçekleşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir. Hesaplamalar işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret ve kıdem tazminatı tavanı gözetilerek yapılmalıdır. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalı ve daha önce ödenenler mahsup edilerek sonuca gidilmelidir. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalıdır.

**Prime tabi olmayan ödemeler olması nedeniyle ihbar tazminatında SGK primi İşçi Payı ile işsizlik Sigortası primi İşçi Payı kesintisi ise yapılmaz.

 

İş Kanununda Giydirilmiş brüt ücret nedir ?

İşçinin 1 (Bir) aylık işçiliğine karşılık işverenden aldığı yemek yol gibi ödemelerinde dahil olduğu ücretler topluluğudur.

4857 Sayılı İş Kanununda giydirilmiş ücret ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır “Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32.nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Diğer haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, eğitim yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar dahil edilmelidir.

İhbar tazminatında işçinin son brüt ücreti (30 günlük ücreti) tespit edilerek ve bu ücret her ay düzenli olarak ödenen işçinin diğer yan haklarının eklenmesi ile tespit edilmektedir. Belli bir dönem için geçerli hastalık ve ölüm yardımı, evlenme, doğum, yolluk  seyahat primi gibi düzenli olmayan yardımlar hesapta dikkate alınmaz.  

 

İhbar tazminatı Örnek Hesaplama ;

İhbar tazminatı ihbar çalışma süresi ile giydirilmiş ücretin günlük değerin çarpılması ile bulunur.

Örneğin 3 Yıldan Fazla Çalışan İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)  ihbar tazminatı alacağı hesaplanırken davacının 2613.35 TL ücret aldığı kabul edilerek ihbar tazminatı 2613.35 TL /30x 7 x8=4878.25 TL şeklinde hesaplama yapılır.

 

 

** Sitemizde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmemektedir.

** Hukuki bilgilendirmeler için mutlaka Avukatınıza sorun ve Avukatınıza danışınız.

** Bu kapsamda soracağınız sorulara yanıt verilmeyecektir.

** Sitemizde yer alan Hesaplamalarda oluşabilecek hiçbir hatadan prohukuk.com sorumlu değildir. 

İşçi Alacakları HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.