Araç Değer Kaybı tazminat raporu kimden nasıl alınır?
Araç Değer Kaybı tazminatı nasıl hesaplanır ?
Trafik sigortası ne kadar tazminatı öder ?

Araç Değer Kaybı Online tazminat hesaplaması Raporu, bilirkişiler ve avukatlar – arabulucular , zarar gören kişi mağdur ,ödeme yapmak isteyen özel yada tüzel kişiler , zarara sebebiyet olan taraflar,  ProHukuk.com da yer alan Araç Değer Kaybı Tazminat Hesaplama aracı ile kolayca online tazminat hesaplaması yaparak hesaplayabilir, ihtimalleri varsayımsal olarak rahatça hesaplayabilir Araç Değer Kaybını excel, XML ve Word formatında temin edebilir Araç Değer Kaybı Tazminatınıza ilişkin raporunuzu Word dosyası olarak indirebilir veya yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

 

Araç Değer Kaybı Nedir ?
Rayiç Değer Nedir ?

Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araçlar polis çağırmaksızın kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu tarafların tutanağın tutulması bakımından anlaşamaması durumunda kaza maddi hasarlı da olsa polis çağırmak ve tutanak tutulmasını sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde zorunlu sigorta (trafik sigortası) ve ihtiyari sigorta(kasko) ile aracın onarılmasını veya perte çıkartılmasını sağlamak güçleşebilir. Araç Değer Kaybı Tazminatı ,genel anlamıyla hasar gören aracın durumunu niteleyen bir kavramdır. Araç değer kaybı, hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Kaza geçirip hasar gören araç, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile değerinde bir düşüş olacağından araçta meydana gelen değer kaybına istinaden belirlenecek tazminatı ifade eder. Kusuru olmaksızın trafik kazasında aracı hasar gören sürücülerin araçları karşı tarafın trafik sigortasından, karşı tarafın sigortası olmaması durumunda ise sizin kaskonuz tarafından karşılanmaktadır. Hasar gören araç yetkili servisi tarafından onarılmakta ve gerekli parçaları ise orijinalleri ile değiştirilmektedir. Ancak sonraki süreçte araçta hasar kaydı bulunacaktır. Bir araçta hasar kaydının bulunması aracın ikinci el piyasa değerinin altında satılmasına ve kimi zaman da alıcı dahi bulunamamasına neden olabilmektedir. Yine Dava sürecinde aracınızda meydana gelen hasarın miktarını talep edebileceğiniz gibi, aracın tamiri için gereken zararı, ikame araç bedelini ve araç hasarlı olduğu için uğradığı değer kaybını da karşı taraftan talep edebilirsiniz.

**Değer kaybına ilişkin önceden bir ödeme mevcut ise bu ödemeye ilişkin Denkleştirme ilkesi uygulanamaz. Dolayısıyla önceki ödemenin güncelleme yapılmaksızın mahsup edilmesi gerekmektedir.

 

Değer Kaybı Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nedir ?

Araç Değer kaybı davasında zamanaşımı süresi kazanın meydana gelme tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Ancak Ölümlü yada yaralanmalı bir kazadaki maddi hasara ilişkin zamanaşımı süresi değişmektedir.

**Değer kaybı Tazminatında öncelikle koşulları varsa uzamış ceza zamanaşımı yok ise daha sonra kanunla belirlenen 2 yıllık zamanaşımı süresinin gözönüne alınması gerekmektedir.

''..Oluşan bu görüşe göre sonuç itibariyle; dava konusu olayın tek olduğu ve somut olayda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 109/2.maddesindeki ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği, maddi tazminat istemine ilişkin davalarda, dava konusunun cezayı gerektiren bir fiilden doğması ve Ceza Kanunu'nun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde bu sürenin uygulanacağı; eldeki davada da kaza sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği, bu sürenin maddi tazminat isteminde bulunabilecek her iki taraf için de uygulanması gerektiği, kazaya neden olan kişi hakkında bir ceza davasının açılmamış olmasının, uzamış ceza zamanaşımının uygulanmasına engel olmayacağı, somut olay yönüyle davanın zamanaşımı süresi içinde açıldığı, mahkemece işin esasının incelenmesi gerektiği oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 30.11.2011 Tarih- 2011/17-569 Esas , 2011/710 Kararı''

Maddi hasarlı bir trafik kazası nedeniyle aracınız değer kaybettiyse kazanın meydana gelmesinde sizin dışınızdaki kusur durumunun varlığına göre,karşı tarafın kusur oranına göre karşı aracın trafik poliçesine araç değer kaybı tazminatı davası açmanız gerekmedir.

 

Araç Değer Kaybı için Yargıtay Emsal kararlarından biri şu şekildedir ;

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 18.03.2002 tarihli E. 2001/12342, K. 2002/3124 Kararında
"... Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir. Aracın onarıldıktan sonra mübadele ( rayiç ) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.O halde mahkemece sadece aracın resmi oluşu nedeniyle piyasada alım satımı yapılmayacağı ve ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanılacağı gerekçeleriyle değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması hatalıdır.Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir.... Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halinde değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin etmek için kural olarak objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç ) değeridir..." denmektedir.

 Tramere aktarılan Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Sorgulanır ?

Tramere aktarılan Kaza Tespit Tutanağı Sorgulayabileceğiniz (Plaka ve Sigortalı TC Kimlik No ile Sorgulama- Plaka ve Sigortalı Vergi Kimlik No ile Sorgulama - Plaka ve Sürücü TC Kimlik No ile Sorgulama ) ve kaza tespit tutanağına online itiraz etmek için lütfen tıklayınız.

***Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Resmî Gazetenin 09.10.2020- (09 Ekim 2020) tarihli ve 31269 numaralı yayımlanan Anayasa Mahkemesi 17.07.2020 tarihli karar, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-17.pdf

 

**Sitemizde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmemektedir.

**Hukuki bilgi için lütfen Avukata danışınız ve Avukata sorunuz. Bu kapsamda soracağınız sorulara yanıt verilmeyecektir.

**Sitemizde yer alan Hesaplamalarda oluşabilecek hiç bir hatadan prohukuk.com sorumlu değildir. 

 

Sigorta Hukuku Bedeni Zarar Tazminatı HesaplamaHemen Ücretsiz* Kullanmaya Başla

*Tamamen ücretsiz üye olabilir sistemi kullanabilirsiniz.

Bazı araçlar ücrete tabi olmasına rağmen büyük tasarruf sağlarken gelişmiş kredi sistemi ve 3D Güvenlikli Param.com.tr altyapısı ile güvenli işlemler yapabilirsiniz. Ücretli olan araçları kullandıkça ödeme yaparak gereksiz aidat/üyelik ücretlerini de ödemek zorunda kalmazsınız.

Diğer Araçlar (Modüller)

İşçi Alacakları, Sigorta Hukuku ve İş Kazası Sonucu Tazminatı gibi kategorilere ait hesaplama ve raporlama araçları.